Taneční pro dospělé - základní
Příbram - Sokolovna
Dobříš - Stará Huť

Chcete se účastnit plesů a společenských zábav, máte však obavu, že Vaše taneční umění potřebuje renovaci? Myslíte si, že na diskotéky jste již staří a chcete si zopakovat to, co jste se již jednou učili?

Na všechny otázky se Vám dostane odpovědi v kurzu, který pro Vás připravila:

Taneční škola Dohnal Dancing Příbram

CO VÁS ČEKÁ?

ZAHÁJENÍ KURZŮ

V týdnu je příliš mnoho povinností, proto Vám chceme nabídnout neděli v podvečer. Máme pro vás připraveny dva kurzy v sále Sokolovny Příbram a jeden kurz na Dobříši.

Základní kurz Z/6 - 14. října 2018 v 15:30, Sokolovna Příbram

Základní kurz Z/7 - 18. října 2018 v 19:00, Svaté Pole

Termíny zahájení kurzů budou upřesněny později.

ŠKOLNÉ

Je to skoro zadarmo. Jedna vyučovací hodina padesát korun českých. Za osobu při presenci zaplatíte 1200.-Kč.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Vyplnit formulář přihlášky a odeslat ji nebo volně e-mailem, nebo poštou na adresu naší školy (Taneční škola DD Jiří Dohnal, Školní 74, Příbram VIII) nebo telefonicky na čísle 318 626 040, mobil 606 431 230. Případně předat v tanečních kurzech.

SPOLEČENSKÁ ÚROVEŇ A MODERNÍ POJETÍ VÝUKY, DOBRÁ ZÁBAVA A PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ JSOU ZÁRUKOU NAŠÍ ŠKOLY

Taneční kurzy