Školné a slevy pro mládež
v sezóně 2018 - 2019

2500,-Kč včetně DPH 21%
není příliš drahé s přihlédnutím na kulturní prostředí, bohatý program, jedinečné technické zabezpečení výuky a cen obdobných kurzů v jiných městech.I přes neustálé rostoucí ceny služeb, energií a nájemného Vás přijde jedna vyučovací hodina na 50,-Kč, což je v porovnání s výukou jiných umění a jazyků cenou minimální

2400,-Kč včetně DPH 21% (sleva 100.-Kč)
pro všechny přihlášené chlapce do 31.května 2018 a všechny dívky, které se do stejného termínu přihlásí ve dvojici s chlapcem (oba musí společně zaslat přihlášku a zaplatit školné)

2300,-Kč včetně DPH 21% (sleva 200.-Kč)
pro všechny chlapce do všech základních kurzů, kteří již absolvovali naší taneční školu DD v roce 2016, 2017

1000.-Kč včetně DPH 21%
záloha školného pro všechny,kteří se přihlašují samostatně a nemají hotovost na celé školné

700.-Kč včetně DPH 15%
GARDENKA - místenková průkazka pro doprovod, ušetříte 30% na vstupném a navíc si zajistíte stálé místo na vyučovacích lekcích.Rezervujte si včas průkazku pro doprovod, jejich počet je omezen kapacitou sálů. Tuto místenku je možné uhradit současně se školným

!!! Jednotlivé slevy se nesčítají !!!
Úhradu školného, provádějte složenkou typu C, nebo bezhotovostně převodem na účet Č. 105443879/0300, jako VS napište datum narození, případně v hotovosti na adrese naší školy. Storno poplatky do 1.9.2018 je storno poplatek 25% školného, po tomto termínu se školné nevrací!

Taneční kurzy