Taneční Škola - Dohnal Dancing - Přihláška

Kurz:
Jméno: Příjmení:
Adresa:
Datum narození (DD.MM.RRRR): Škola:
E-mail: Telefon:
Poznámka:
Objednávám stálou průkazku pro rodiče:
- Platím zároveň s kurzovným
- Objednávám na prvním večeru
Korespondence: Poštou E-mailem
Při platbě školného převodem z účtu:
Číslo účtu plátce:
VS (datum narození bez teček DDMMRRRR):
Podbarvená pole jsou POVINNÁ

JAK SE PŘIHLÁSIT

Taneční škola DOHNAL DANCING
online přihláška: www.tsdohnal.cz
Facebook Taneční škola Dohnal dancing
tel.: 606 431 230, 318 626 040
e-mail : tsdohnal@volny.cz

Svůj zájem o zaslání přihlášky můžete sdělit též elektronickou poštou a nebo přímo vyplněním elektronického formuláře přihlášky. Pokud nám sdělíte správnou elektronickou adresu, vyrozumíme Vás v dubnu E-mailem a požádáme o zaplacení zálohy, nebo celého školného. Úhrady budou probíhat v měsících dubnu a květnu.

VYHRAZUJEME SI PRÁVO NA PŘEMÍSTĚNÍ DO JINÉHO TANEČNÍHO KURZU, U PŘIHLÁŠEK ZAPLACENÝCH PO 31.5.2017 NEBO ODMÍTNUTÍ PŘIHLÁŠKY PŘI NAPLNĚNÍ KURZU.

Pište, telefonujte, informujte se každý den. Rádi Vám poskytneme informace o našich tanečních kurzech.

JAK ZAPLATIT

Jestliže jste již poslali přihlášku a dostali oznámení o rezervaci místa, stačí už jen zaplatit školné v měsících DUBEN – KVĚTEN. Tím se dostanete do slosování o navrácení 50% školného, které bude na první lekci. Při uhrazení celého školného, permanentky nebo zálohy vám zašleme emailem ČÍSLO VAŠÍ REZERVACE – PRŮKAZKY. Tuto rezervaci přineste vytištěnou na 1. lekci, kde vám ji vyměníme za trvalou průkazku. Případný doplatek budete mít možnost vyrovnat v hotovosti při zahájení kurzu, nebo další splátkou. Úhradu školného provádějte složenkou typu C, nebo bezhotovostně převodem na účet č. 105443879/0300, kde VS JE DATUM NAROZENÍ ŽÁKA a SS symbol je číslo kurzu (001,002,003,004,005…) Případně v hotovosti na adrese naší školy.

Taneční kurzy